Schrijver/inspirator

Welkom op schrijvereninspirator.jouwweb.nl

Dit is de hoofdpagina van jouw nieuwe website! Wijzig deze tekst via de editor en voeg nieuwe paginas toe.

 

 

ROLAND DANCKAERT,  DE SCHRIJVENDE ERVARINGSDESKUNDIGE 

 

WIJZER DOOR ERVARING

 

Levenskenner, levenslijder en levensgenieter...

 

Expert/ervaringsdeskundige op het gebied van stressmanagement, persoonlijke groei en zelfrealisatie.

 

Kenner van de levenswetten en praktiserend waarheidszoeker

 

"Een mens zal het leven waarschijnlijk nooit helemaal kunnen doorgronden en snappen, maar ieder mens zal altijd het leven ervaren: hij/zij zal genieten, lijden, plezier maken en afzien. In het gunstigste geval leert een mens beter omgaan met alles en iedereen, middels een meer bewuste levensstijl, een eerlijke kijk op zichzelf en het vermogen zichzelf te (laten) corrigeren, iedere keer opnieuw. We hoeven het leven niet te doorgronden, doch slechts te ervaren."

 

"Een mens zal en mag fouten (blijven) maken, maar het is wel zo fijn als hij/zij de eigen fouten ziet, erkent, toegeeft en tracht te herstellen.  Fouten nodigen je uit om te leren en het volgende keer beter te doen."

 

"Er zal altijd lijden zijn, lijden blijven. Het hoort er nou eenmaal bij. Maar ondanks alles is voor velen het leven toch de moeite waard en een uitdaging. Sta vaak genoeg voldoende stil bij het kleine en grote plezier en geluk."

 

Alles en iedereen is natuur en dus ZOALS de natuur. Kijk zonder roze bril naar de natuur - dieren en planten - en je weet waarom alles is zoals het is. Alle positieve en negatieve kenmerken, eigenschappen en gedragingen van de natuur zie je in alles en iedereen terug. Waarom is de natuur zoals ze is? Daarom! De vraag is meteen het antwoord.

 

Alles is energie, en het draait in het leven dan ook om energie-uitwisseling, energiebeheer, energie-opwekking en energiebehoud, ook in en bij de mens. 

 

Alles is natuur en ondergeschikt en onderhevig aan de krachten en wetten van de natuur.  Alles is een manifestatie en weerspiegeling van alle (positieve en negatieve) mogelijkheden en karaktereigenschappen van de natuur (het leven, de levensenergie).

 

Ook de mens is natuur. Mensen zijn eveneens geëvolueerde dieren.

 

Wijzer door ervaring, groei en bewustwording...

 

GENIET NU VAN HET ALLEDAAGSE: het ritme van de regen, zonneschijn, de smaak van eten en drinken, de lach van een kind, een lief gebaar of warm woord van een vriend, inspiratie van een wijs en moedig mens, een grap waar je om kan lachen, de schoonheid van een schilderij of van een gedicht.

 

Iedere dag bulkt van de mooie momenten. Wees je bewust van al die mooie en fijne momenten.

 

Wees je ook bewust van al die goedwillende en moedige, sterke mensen. Laat hen jouw voorbeeld zijn. Ontleen kracht aan hen en aan hun veerkracht en moed, zodat jij krachtiger wordt en jouw kracht kan doorgeven aan anderen. Zo ontstaat een warm sneeuwbaleffect!

 

Vaak jagen we hele grote, soms onverwezenlijkbare dromen na, zoals rijk en beroemd worden, succes vergaren, een groter huis kopen, een verre reis maken, gezond worden en vrede op aarde en dikwijls vereren we bekende en wereldberoemde mensen, maar vergeten we dat het grote wonder, dat het grote mysterie, huist in alle alledaagse pareltjes en bezigheden en dat onze grote voorbeelden hele gewone mensen zijn met wie we samenleven en samenwerken.

 

Mijn grote idool John Lennon werd pas ECHT geheeld en gelukkig toen hij in 1975 huisman werd en voor zijn zoontje en vrouw ging zorgen. Het alledaagse leven maakte hem weer heel. Hij genoot van het bakken van brood en van lange wandelingen maken en zwemmen met zijn tweede zoontje Sean. En hij ontleende heel veel kracht aan zijn levenspartner YOKO ONO. Toen John Lennon in 1980 zijn rentree maakte als albumzanger - samen met YOKO - was hij een gelukkig mens. Zijn laatste liedjes getuigen van balans, dankbaarheid, innerlijke vrede, levensvreugde, kracht en gelukzaligheid. In het kleine hervond John de grote rust, het grote geluk. Helaas werd hij in 1980 doodgeschoten door een ziek mens. Maar hij liet een geweldig oeuvre na.

 

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd! 

 

Als Jezus (GOD is Het Leven, Het Geschenk) zegt dat we in hem moeten geloven, dan bedoelt hij dat we in het leven en in het CONSTRUCTIEVE, in het OPBOUWENDE moeten geloven. Niet voor hem, maar voor onszelf! Hij bedoelt dat we het leven, dat we de dagen mogen VIEREN. En dat kan door dankbaar te zijn voor en te genieten van alle kleine gelukjes en genotjes en oog te hebben voor de moed en kracht in ons en van anderen om ons heen!

 

We zijn allemaal uitverkorenen! We hebben allemaal het privilege om te ZIJN en om van het mooie en fijne te genieten. Van de alledaagse activiteiten en dingen! Ze zijn niet vanzelfsprekend! Het blijft een wonder!

 

Het blijft een Wonder dat het IS.

 

En als Jezus na de kruisigingsmoord weer kon opstaan, dan vertelt ons dit dat we de dood niet hoeven te vrezen EN dat wederopstanding mogelijk is, zelfs uit de meest uitzichtloze situatie, zelfs na de meest brute moord, na het grootste onheil!

 

GELOOF, HOOP EN LIEFDE!

 

Oorzaken en gevolgen zijn altijd veelvoudig, divers en holistisch. Alles en iedereen hangt met elkaar samen.

 

Een empathische en intellectuele kijk op de dingen en mensen is altijd vereist en vergt geduld, objectiviteit, gevoel, feitenverzameling, vreedzaamheid, kalm inzicht, constructiviteit en tijdrovende analyses en beschouwingen.

 

Je leert veel over de mens, de maatschappij en het leven door de realiteit - positief en negatief - te beschouwen. Maar ook door via de biologie en de natuurkunde de natuurwetten en het lot en de gedragingen van al wat leeft te begrijpen. Je leert ook heel veel door naar levensverhalen van mensen te luisteren en door naar tv-documentaires te kijken over bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Daaruit kun je keiharde conclusies - positieve en negatieve conclusies (= realiteit) - trekken over maatschappij en mens. Die conclusies zijn niet altijd zo hoopvol en sprookjesachtig als we zouden willen. De waarheid kan heel mooi zijn maar ook heel ontluisterend.

 

Religie, spiritualiteit en bijgeloof proberen verklaringen te geven voor wat wij niet (kunnen) weten, en ze proberen een andere draai te geven aan de werkelijkheid. Inmiddels hebben we heel wat fabels - waar mensen eeuwenlang in geloofden - achterhaald en weten we bijvoorbeeld dat de aarde rond is, dat de aarde miljarden jaren oud is en dat er miljarden planeten zijn zo groot als de aarde.  Je moet je eigen overtuigingen dan ook altijd kritisch tegen het licht houden en je dient open te blijven staan voor nieuwe en andere feiten en inzichten. Er komt met het verstrijken van de tijd immers steeds meer waarheid aan het licht!

 

Mensen willen toeval uitsluiten, alles begrijpen en alles controleren, maar er is veel dat wij niet kunnen weten of nog niet weten en (nog) niet kunnen verklaren. We moeten het doen met wat wij NU weten, voelen en ervaren en open blijven staan voor nieuwe inzichten en feiten.

 

Het leven is voor ons een Mysterie. Ik geloof in de Oerknal en in De Evolutie, maar niemand kan verklaren hoe die Big Bang miljarden jaren geleden precies tot stand kon komen, hoe uit het schijnbare niets iets kon ontstaan en hoe het kan dat de natuur zo gecompliceerd geniaal in elkaar zit en hoe het komt dat er ook in de natuur zoveel wreedheid is en dat de natuur een keiharde jungle is vol zorgzaamheid, empathie, liefde en tederheid maar ook vol territoriumdrang, strijd, concurrentie, competitie en agressie.

 

Het leven is zoals het is, zoals de natuur is. Mooi en meedogenloos, volgens de wetten en krachten van het leven, van de natuur. Zacht en bikkelhard, een slijpdans van donker en licht, van plus en min en die lopen dikwijls in elkaar over.

 

Het gaat vaak zoals het gaat. De dingen lopen dikwijls mede zoals ze lopen door de structuur van het leven. Daaraan kunnen we weinig veranderen en daaraan hebben we dus geen schuld. Het leven kent nou eenmaal tal van negatieve en positieve ingrediënten, mogelijkheden, uitingen en ontwikkelingen en die manifesteren zich in ieder levend wezen, dus ook in ons. Ongelijkheid, onrechtvaardigheid, willekeur, strijd, afwijkingen, agressie, ziekten, conflicten, egoïsme en territoriumdrang zitten nou eenmaal in de natuur, de mens en het leven opgesloten net als zorgzaamheid, vergeving, plezier, onbaatzuchtigheid, lust, liefde en empathie. Er zijn verschillen in mate en gradaties...

 

We kunnen dikwijls kiezen voor het goede of voor het kwade en we kunnen leren omgaan met wat ons overkomt. Maar soms worden we overmand door krachten in onszelf en buiten onszelf die sterker zijn dan onze wil. Het leven is lang niet altijd maakbaar.

 

Een mens wordt gevormd door en is een product van vele factoren, zoals voorouders en ouders, genen, karakter, bioritme, de ervaringen vanaf de conceptie en de ruimte en voeding in de buik van de moeder, de geboorte-ervaringen (lichamelijk, mentaal en emotioneel), (de mate van) gevoeligheid en emotionaliteit, IQ, gezondheid, uiterlijk, talenten, aanleg, beperkingen, zwakke plekken, tekortkomingen, conditie, hormonen, milieu, opvoeding, ervaringen, situaties, de plek en de rol binnen het gezin, de geografische geboorteplek en leefomgeving, de invloed, mentaliteit, houding en reacties van de omgeving, de stand van de sterren en invloed van planeten, de chemische samenstelling en ontwikkeling in de hersenen, eten en drinken, geluk, pech, toeval, kansen, hulp of een gebrek aan hulp en begrip...

 

 

WELKOM. Mijn naam is Roland Danckaert (24-01-1967).  Gedurende een kwart eeuw ben ik werkzaam geweest als freelance journalist. Een mooi beroep en ik ben dankbaar voor 25 journalistieke jaren bij onder andere Dagblad De Limburger, Voetbal International, Story en Lifestyle Magazine.

 

 Dit ben ik!

 

Thans volg ik mijn roeping om mensen inclusief mijzelf via waarheidsvinding, ervaringen en via mijn geschreven werk bewuster te maken. 

 

Ik heb en ken de kracht van waarheid, van inzichten, van genieten, van ontspanning, van praten/communiceren (ook vanuit en met jezelf) en van aanraking (door bijvoorbeeld massage).

 

Ik ben een gepassioneerd schrijver en blogger. Dat doe ik onder andere op mijn weblogs http://rolanddanckaert.bloggertje.nl/, http://rdanckaert.wordpress.com/ en op deze website.

 

Voorts heb ik in eigen beheer twee boeken geschreven, getiteld 'Ratjetoe' en 'Miks', te bestellen via http://www.gigaboek.nl/content/ratjetoe/boekinfo.htm.

 

Op youtube ben ik te zien en te horen als holyjohn1000. Op dat kanaal combineer ik diepzinnige, oprechte boodschappen voor de mensheid met gekke en onbenullige sketches en met mijn gezang. http://www.youtube.com/watch?v=C4dKlQ8JK0Q

 

Ik heb tevens twee miniconferences gemaakt en die zijn te zien op:

http://www.filmpjes.nl/v/77072-conference-uit-Limburg

 

John Lennon, Robert Kennedy, Fidel Castro, Ghandi, Bob Geldof, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Nelson Mandela, Michael Moore, Moeder Theresa, Woody Allen, Jezus Christus van Nazareth, Colin Vearncombe, Robin Hood, Gregory Page, Julian Lennon, Erasmus, Novalis, Jean-Jacques Rousseau, Diego Armando Maradona en Vincent van Gogh zijn grote inspiratiebronnen en/of voorbeelden voor me.

 

Dankzij mijn levenservaring en dankzij mijn zeer hoge mate van emotionele intelligentie beschik ik over wijsheid, gevoel, inzicht, empathie en kennis. Maar ook ik leer nog iedere dag (bij) en ook ik ben natuurlijk nog altijd een leerling, een mens met fouten, tekortkomingen, emoties, gevoelens, lusten en beperkingen. Ik streef evenwel altijd naar groei, genieten, vreedzaamheid, eerlijkheid en verbetering.

 

Vaak blijkt een tegenslag een inhaalslag te kunnen worden! Je kunt je voordeel doen met tegenslagen!

 

Alles bestaat uit tegenstellingen die een eenheid vormen. En ook in de paradox zit de tegenstelling opgesloten.

 

Alles is Natuur. 

 

 

 

Zie moeilijkheden als uitdagingen, niet als problemen! 

 

Een voller bewustzijn door een LEEG hoofd. Maak uw hoofd eens een half uurtje per dag leeg. STOP eens even met piekeren en met denken en praten over alle problemen. Zet het van u af! Stel u open voor de schoonheid en de zegeningen en GENIET ervan! Die rugzak vol ellende moet soms af!

 

Wandel totdat u uw eigen voetstappen kunt horen in plaats van uw gedachten. Kijk omhoog, kniel in het gras om de subtiele schoonheid van de bloemetjes en insecten te kunnen bewonderen, ruik hoe kruidig de herstwind of de frisse lente geurt, voel hoe de wind u streelt en hoe de stralen van de zon uw huid verwarmen. Luister naar het vogelgezang of naar het vallen van de regendruppels op de bladeren. Ringo Starr kan/kon niet beter drummen dan dat! Als u zich tijdens uw wandeling niet openstelt, had u net zo goed binnen kunnen blijven! 

 

Een mens lijdt het meest van het lijden dat hij vreest. Denk makkelijker, fatalistischer! Geen zorgen voor morgen. Leef in Het Moment. Pluk niet de dag, maar de momenten! Probeer altijd het goede te doen en te streven naar eerlijkheid, rechtvaardigheid, plezier, harmonie en geluk.

 

Blijf zoeken naar ontspanning, plezier en inspiratie (schoonheid, wijsheid, waarheid).

 

Alle bagage (= ervaring) is mooi meegenomen... Ervaring = lering trekken uit het leven.

 

Ieder nieuw inzicht leidt tot een mooier, beter vooruitzicht. 

 

Help elkaar. Verplaats je in de ander. Luister en toon respect. Deel eerlijk. Gun de ander ook een aanzienlijk deel van de koek. Wees onbaatzuchtig en hulpvaardig. We moeten het allemaal SAMEN doen!

 

Een stabiele, duurzame (liefdes)relatie bestaat voor 10 procent uit liefde, voor 40 procent uit respect, voor 30 procent uit vriendschap en voor 20 procent uit verstandhouding. Communiceren is en blijft de sleutel. Maar wel op een open en eerlijke wijze.

 

Als je in de spiegel durft te kijken, de hand in eigen boezem durft te steken en kritiek kan aanvaarden, leidt je juist GEEN gezichtsverlies. Het zijn de basisvoorwaarden om te kunnen verbeteren en te kunnen groeien.

 

Boos worden, is menselijk, maar boos blijven (en wrok en trots koesteren) is onverstandig en destructief. 'Sorry' is het meest magische en meest krachtige woord (indien oprecht).

 

Ons bewustzijn heeft maar voor 10 procent - of nog minder - toegang tot de waarheid, de kennis, de wijsheid, het geheugen en 'de andere wereld'. Onze hersenen moeten het wat dat betreft afleggen tegen ons onderbewustzijn, alsmede tegen ons instinct en tegen onze intuïtie.

 

Diepe ontspanning is het begin van alle verbetering.

 

Ergernis die je onnodig lang koestert, maakt alles erger, BERUSTING daarentegen is de kortste en mooiste weg naar innerlijke vrede.

 

De grootste vijand van de mens is het negeren van en de angst voor zijn eigen schaduw. De grootste zege is het overwinnen van de eigen schaduw.

 

Mensen zijn zich zelden bewust van hun totale eigen kracht en vermogen, en zouden zich ook meer bewust moeten zijn van de kracht van samenwerking, saamhorigheid, behulpzaamheid, ruilen en van eerlijk delen.

 

Bidden, is niets anders dan hoop, mededogen en kracht in jezelf opwekken en vrijmaken, maar ook aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet van de kosmische energie.

 

Het beste medicijn is ALTIJD leuke dingen doen (doen wat je graag doet), plezier hebben, lol maken, tevredenheid, simpelweg gelukkig zijn en genieten.

 

Alles van echte waarde is volkomen gratis.

 

Een volwassene doet diep in zijn/haar hart nog steeds het liefste wat hij/zij als kind het liefste deed. Pak die draad weer op!

 

Doseer! Hou maat! Neem OP TIJD pauze en rust! Verdeel je energie, smijt niet met krachten, maar presteer ook niet onder de maat!

 

Ik heb veel gereisd en de grootste blijdschap, tevredenheid, gastvrijheid en vriendelijkheid ontmoette ik altijd in de arm(st)e wijken, onder de arme mensen. De meeste en grootste onvriendelijkheid, ontevredenheid en chagrijnigheid zag ik altijd in de rijke buurten en in de shoppingmalls.

 

Het leven is van nature een strijd, alsmede hiërarchie, concurrentie, competitie, teder en bikkelhard, emotionele, psychische en militaire oorlogsvoering. Er dreigt constant gevaar en er zijn continu bedreigingen, zelfs door de kleinste bacteriën. De levende wezens moeten dus gevaar aan voelen komen, vluchten, soms strijden of vechten en zich wapenen. Ook dienen zij zich zien te redden met sluwheid, slimheid, kracht, souplesse, humor, sociale vaardigheden, ontspanning en met plezier om in deze veeleisende, massale mensenjungle overeind te blijven.

 

Goed en kwaad doen er voor de natuur/het leven totaal niet toe, het gaat puur om zwakheid en kracht, om gezondheid, kracht en macht. Je bent aan de goden overgeleverd, en je dient ook daarom goed voor jezelf en je naasten te zorgen en te hopen dat er iemand is die echt iets voor je doet en die loyaal blijft aan je. Wees in elk geval loyaal aan jezelf!

 

Het draait in het leven, bij mens en dier (mensen zijn dieren), allemaal om macht, kracht, positie en natuurlijk om veroveren, heroveren, vluchten, vechten, strijden, samenwerken en overleven, liefst zo leuk mogelijk.

 

Stress en spanningen trekken onheil aan. Een ongeluk komt nooit alleen. Als je verzwakt of erg gespannen bent, dan wordt er met je afgerekend en dan gebeuren er nog meer slechte dingen. Het is een natuurwet. Een voetballer die veel stress of verdriet of problemen heeft, raakt eerder geblesseerd! Daarom is het van belang zoveel mogelijk leuke dingen te doen, te rusten en te ontspannen en het jezelf en je naasten zo aangenaam mogelijk te maken, ook door voor jezelf te zorgen en door voor jezelf te kiezen.

 

Stel jezelf kwetsbaar op, maar niet te kwetsbaar en lang niet tegenover iedereen. Er zullen altijd mensen zijn die misbruik maken van je kwetsbaarheid en die je een (nieuwe) nederlaag willen/zullen toebrengen om zichzelf sterker en beter te voelen. Kwetsbaarheid en labiele of intense openlijke emotionaliteit vernederen je aanzien en ondermijnen je positie!

 

Doe zoveel mogelijk leuke dingen, dingen waar je ZIN in hebt, behoefte aan hebt! Kijk naar hoe kinderen en dieren ravotten, spelen, plezier maken, lol hebben en luieren. Daar kunnen volwassenen heel veel van leren, al menen wij dat wij onze wil altijd aan kinderen en dieren moeten opleggen en dat wij de enige echte onderwijzers zijn (is niet zo!)!

 

Wees teder als het kan, wees spijkerhard als het moet. Egoïsme, egocentrisme, cynisme, onverschilligheid en afstandelijkheid kunnen vooral voor zeer zachtaardige, gevoelige mensen uitermate belangrijke wapens/co-eigenschappen zijn. Het kunnen je beschermengelen zijn, evenals plezier, ontspanning en genieten je bewaarders kunnen zijn!  

 

Je moet niet te zacht zijn, niet te hard. Te zachte mensen moeten zichzelf harden. Andere mensen hebben het lang niet altijd goed met je voor en zijn dikwijls zo sociaal, vriendelijk en lief niet. Je dient je dan ook te harden! Je moet een harnas, een wapen en een schild hebben!

 

Je allereerste en grootste verantwoordelijkheid is altijd je eigen gezondheid en je eigen geluk en plezier en dan dat van je gezin en dat dat van je familie en vrienden.

 

Alles begint bij een goede defensie, maar wel met de intentie om aan te vallen (om actief te doen wat je wil doen).

 

Niet teveel denken maar (leuke dingen) DOEN (en het foute LATEN). Veel bewegen, veel in de frisse buitenlucht bewegen, vooral als je de neiging hebt veel in je hoofd te zitten (te malen)!

 

Kies geen partij, sta boven alle partijen, wees onafhankelijk en vrij, ga je eigen weg, samen met anderen! Volg je innerlijke stem, maar luister ook naar anderen.

 

Ieder mens bouwt dagelijks spanningen op. Als de spanningstoren te hoog wordt, ontstaan er problemen. Probeer die spanningstoren op alle mogelijke manieren af te breken en redelijk laag te houden. Zoek naar ontspanning, genot, plezier, maak lol.

 

Het ware genot en geluk bereik je door te groeien als mens, en dat doe je door je te laten inspireren en door je te verfijnen en te verbeteren als mens. Een oneindig groei- en bewustwordingsproces. Wijzer worden door te falen. Je verrijken met kennis, wijsheid en humor. Steeds beter leren omgaan met alles en iedereen in je leven, inclusief jezelf. Genieten van de innerlijke groei.

 

Positief denken houdt vooral in: niet piekeren, dus niet overdreven veel bezig zijn met het zorgelijke. Positief denken is ook vooral leuke dingen doen, doen waar je zin in hebt en waar je blij van wordt. Kalm blijven, je niet teveel opwinden. Geen innerlijke stormen. Een rustige geest kan het helderste denken. Relativeren en beseffen dat het weinig zin heeft om je druk te maken.

 

Niet doorslaan in het oppervlakkige, maar ook niet in het diepzinnige. De balans in het oog houden. Nergens in doorslaan. Dan bewaar je het evenwicht.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Roland J.M. Danckaert.

Maak jouw eigen website met JouwWeb