INSPIRATIE

 

Het leven en de maatschappij zijn wel degelijk een jungle, gebaseerd op de structuur van en de wetten van de natuur.

 

Er zijn lieve en wijze mensen die kunnen groeien, er zijn lieve mensen die niet het vermogen hebben om te groeien, er zijn mensen die neigen naar het slechte maar toch kunnen verbeteren en er zijn mensen die neigen naar het slechte en alleen maar verslechteren. Daardoor zullen de maatschappij en het leven altijd manifestaties blijven van goed en kwaad.

 

Echter, die constatering mag voor de mensen die een positieve bijdrage KUNNEN en willen leveren niet verlammend werken. Integendeel, van lieve, wijze mensen en van minder lieve mensen die het wel in zich hebben om te verbeteren, moet juist een extra inspanning worden verwacht, individueel en samen.

Lieve en wijze mensen en andere mensen die streven naar verbeteringen en een betere maatschappij - met meer ontferming, compassie, naastenliefde, eerlijke verdeling, begrip, vrede, vriendelijkheid, gezond verstand, wijsheid en plezier - dienen juist meer uit zichzelf en elkaar te halen, opdat het goede, gouden tegenwicht groter wordt.

 

Nu is het zo dat veel mensen die deugen te weinig uit zichzelf en elkaar halen en niet de bijdrage leveren die ze zouden kunnen en moeten leveren.

 

Welnu, volgens mij waren inspirators en leermeesters als Boeddha en Christus er juist om de mensen die deugen of willen deugen te prikkelen, een hart onder de riem te steken en te motiveren en te inspireren. Zij wisten ook wel dat sommige mensen niet willen of kunnen deugen en dat mensen die niet kunnen of willen veranderen nooit zullen veranderen.

Jezus en Boeddha probeerden juist de mensen te bereiken die het in zich hebben om de inzichten te begrijpen, om te verbeteren en om het maximaal goede uit zichzelf te halen. Zij waren eigenlijk de aanvoerders en leiders van het Leger van Liefde.

 

Mensen die deugen, moeten veel actiever worden, individueel en collectief. Zij moeten zich veel meer laten horen en als het ware de macht grijpen en de naastenliefde als een olievlek verspreiden. Zodat het aandeel van de goede mensen steeds groter wordt. Er zijn voldoende engelen zonder vleugels. En zij dienen het op te nemen TEGEN al die invloeden en mensen die het (willen en kunnen) verpesten en VOOR de underdogs, mensen in het verdomhoekje en in de verdrukking.

 

Het leven is een jungle. Een strijd. Waarom? Omdat het nou eenmaal zo is. De constatering is de verklaring. En daar moeten we het mee doen en op anticiperen.

 

De indianen zeggen: wie getuige is van een misdaad maar zwijgt, is net zo schuldig als de daders.

 

Moed is er nodig. Moed moeten we meer tentoon spreiden.

 

KOM OP! Wees actiever! Haal meer uit uzelf en uit de ander! Leef niet alleen maar op de automatische piloot uw leven. U kunt een veel grotere bijdrage leveren dan u nu doet. Veel groter! En u kunt, door bewust te leven en te kiezen, nog veel meer uit uzelf halen en groeien.

 

Boeddha en Christus zetten niet alleen al hun kaarten op het inspireren van de deugdzame mensen om het goede te doen, zij richtten zich vooral ook op het benutten van 's mans mogelijkheden, dus op de innerlijke groei. Dat kan alleen door eerlijk te zijn naar jezelf, constructief-kritisch te kijken naar en te blijven werken aan jezelf, open te blijven staan voor nieuwe levenslessen, te studeren op de levenslessen en inzichten en door bewuster te zijn van het eigen gedrag en de eigen keuzes.

 

We zullen de maatschappij en mensheid nooit drastisch kunnen verbeteren als de goede mensen niet veel actiever en bewuster gaan leven, niet nog nadrukkelijker het goede voorbeeld geven (zoals Boeddha en Christus heel nadrukkelijk hebben gedaan) en zich niet veel meer gaan manifesteren, waar vooral Christus een toonbeeld van was en is: Hij had een enorme manifestatiedrang, niet alleen via woorden, maar vooral via daden.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb