LEVENSVISIE

 

Er zijn in alle opzichten vele treden oftewel niveaus. Ik geloof heilig in dimensies/golflengtes/frequenties/trillingsniveaus/energieën. Iedere frequentie heeft een eigen sfeer en een eigen waarheid. Dat is gewoon een natuurkracht en natuurwet. Niets meer en niets minder. Alsof dat niks is!

 

Ook onder mensen tref je vele niveaus aan. Er zullen altijd lieve en slechte mensen zijn, mensen die van hun fouten (willen) leren en mensen die de schuld altijd weer in de schoenen van anderen schuiven. Daarom zal het leven van mensen eeuwig een strijd blijven (tussen en van mensen).  

 

En soms doen lieve mensen domme dingen en stoute mensen aardige dingen. Je kan van iedereen wat leren. Hoe het wel en/of niet moet. Zelfs je vijand heeft vaardigheden, talenten en inzichten die jij nog niet hebt, die een voorbeeld kunnen zijn.

 

De natuur is mooi maar ook meedogenloos, wonderlijk maar ook willekeurig en wreed. Zo is alles. Bestaande uit tegenstellingen. Zo is het nou eenmaal. Dat noemen we REALITEIT! En realiteit bestaat altijd uit plus en min en de plus in de min en de min in de plus. We kunnen dat niet veranderen. We zijn ondergeschikt aan de natuur- en levenswetten. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Wij mensen zijn ondergeschikt aan Het Leven, aan De Natuur, al menen we dikwijls dat wij heersen. Vaak breken we met die zogenaamde heerschappij elkaar en de natuur alleen maar af! 'Mooi' is dat!

 

Ik geloof in groei en ontwikkeling (een mens kan eventueel - indien uitgerust met het juiste karakter en na een bepaalde ontwikkeling - leren en dus groeien). Maar ik geloof ook in het bestaan van vruchteloos lijden, in lijden dat sloopt en afbreekt en moordt. Helaas bestaat dat ook!

 

De geëvolueerde mens die zichzelf kan beheersen en die zelfs niet moordt als hij vermoord dreigt te worden, is beter dan de natuur zelf, die is de natuur - de levenswetten - ontstegen! Sommige mensen zijn beter dan het leven zelf! Maar er zijn ook mensen die veel slechter zijn dan het leven zelve! Niets zo mooi en niets zo meedogenloos als een mens!

 

Een mens (en ieder ander dier) moet ook een beetje geluk hebben. Sommige mensen doen hun stinkende best en bereiken weinig, anderen worden op vrij eenvoudige wijze succesvol, gezond en rijk. Er zijn doodgoeie mensen die een hondenleven hebben en die door de omstandigheden alleen maar moeten zien te overleven en er zijn slechte mensen die (kunnen) leven als God in Frankrijk. Er zijn mensen die beweren dat hun gebeden worden verhoord en er zijn heel godvruchtige mensen omgekomen door rampen of door ongelukken, geweld en in kampen, ook al hebben ze hun tong en handen stuk gebeden.

 

Het leven bekommert zich dus totaal niet om het lot van de individuen. Het gaat zoals het gaat. Er is geen invloed van hogerhand. Er is geen bekommernis van boven. Het leven op aarde trekt zich niks aan van goed of kwaad. Het gaat om geluk, pech, toeval, gezondheid, positie, macht en kracht, ongeacht of iemand goed of kwaad is.

 

Het is een jungle. Het is WILD! Sommige verlichte mensen zijn dat WILD ontstegen. Die doden zelfs geen enkel insect. 

 

Maar veel mensen zijn nog altijd roofdieren! De verlichte mens hoort eigenlijk thuis in een hogere, mooie, vredige dimensie (de hemel als metafoor), de roofdieren horen thuis op aarde waar een lagere bestaansvorm heerst (de hel als metafoor, of eigenlijk heb je genoeg aan de hel die aarde heet). Zie de aarde als de lagere school!

 

Gelukkig is er naast alle ellende ook nog liefde, alsmede schoonheid, positieve energie, troost, plezier en lust.

 

Ik geloof in de wet van behoud van energie (het op wat voor wijze dan ook voortgaan van de niet-stoffelijke kern/energie, echter zonder voorbestemd of spiritueel plan en zonder diepere betekenis. De natuur gaat gewoon zijn gang!). Ik geloof ook in toeval.

 

De dingen gaan zoals ze gaan omdat ze zijn zoals ze zijn. Mensen doen zoals ze doen omdat ze zijn zoals ze zijn. Er is zoveel van invloed: wat voorouders en ouders hebben doorgegeven, het DNA, het karakter, de keuzes die we (kunnen) maken,  de kansen die we krijgen en pakken of juist niet, de mogelijkheden die we benutten of juist niet, de invloed van de sterren en planeten op al het ondermaanse en dus ook op de mens (het hele universum omvat alles; alles hangt met elkaar samen en wij mensen verstoren en negeren dat helaas te vaak), de leefomgeving, de levenservaringen (reeds te beginnen bij de conceptie!!!), het IQ, de mate van emotionele intelligentie/empathie, opvoeding, de positie binnen het gezin en binnen de sociale omgeving, het uiterlijk, de lichamelijke conditie, bioritme, noem maar op...Het speelt altijd ALLEMAAL tesamen een rol!

 

Alle gezondheidsproblemen (psychisch, psychosomatisch of puur lichamelijk) van langdurige aard spelen zich af op emotioneel, mentaal, lichamelijk en energetisch/etherisch niveau!

 

Ieder mens bestaat uit vijf kamers. De lichamelijke, de mentale, de sociale, de spirituele en de seksuele kamer. Al die kamers moeten bewoond worden en gelucht worden.

 

Reageer op haat en agressie met Liefde en Zachtheid. Behoud je optimisme, je geloof, je hoop en je liefde. Als je maar in iets of in iemand gelooft, dat hoeft lang niet altijd spiritueel of religieus te zijn! Je komt al een heel eind als je gelooft in jezelf, als je hoopt op betere tijden, als je vertrouwen koestert in jezelf en in je partner en als je houdt van mensen, dieren, de natuur en jezelf...

 

Als je tot jezelf komt, kom dan altijd met Liefde.

 

Bewaar in moeilijke tijden je kalmte. Vaak blijkt een tegenslag een inhaalslag te worden. Als de ene deur dicht gaat, gaat er een andere deur open!

 

Maak van iedere situatie het beste. Haal het beste uit de momenten, uit de dagen, uit anderen en uit jezelf. En leef in het HIER en NU, van moment tot moment. Gisteren HAD je de kans, morgen KRIJG je de kans, maar alleen nu HEB je de kans (om te genieten, te werken, te ontspannen en om de juiste keuzes te maken en het foute te laten of te herstellen).

 

Wat er ook gebeurt, laat nooit je Liefde, je Zachte Kracht, je Empathie en je Levenslust van je afnemen. Kies op de lange termijn niet voor cynisme en bitterheid (je mag best wel eens sarcastisch, cynisch of bitter en boos zijn, want je bent maar een mens!). Neem de Zachte Kracht vooral jezelf niet af. Kies op de langere termijn altijd voor Liefde, Vergeving, Hoop en Geduld. En voor de Heldere Analyse.

 

Het gaat in het leven niet alleen maar om status, om carrière, om geld en om bezittingen.

 

Wat er ook gebeurt, het gaat om wie je diep van binnen bent en om de Liefde die je deelt. Dat geef je door. 

 

MEDITATIE. Alles eens van je afzetten en besluiten even geen woord met jezelf te wisselen! Stil worden in je hoofd en openstaan voor het wonder, de schoonheid en liefde in je omgeving en ervan GENIETEN! Gedachten en gevoelens laten passeren. Je hoofd even op het bijzettafeltje zetten. Piekeren lost niks op, maakt problemen alleen maar erger. Analyseren kan wel wonderen doen. Als je met de analyses maar je voordeel DOET!

 

DE NATUUR. De allerbeste, allergrootste en meest trouwe accubron. Een dagelijks verblijf in de natuur - ZONDER HAAST fietsen, wandelen, vissen of gewoon op een bankje zitten - kan wonderen doen, vooral als je het Wonder kunt zien, ruiken, proeven en voelen. JE MAG GENIETEN (als het kan)! Hier en Nu. Niet morgen, niet straks, niet tien jaar geleden, niet over een maand of over een jaar, maar NU!

 

GEZELLIGHEID. Met mensen gezellig keuvelen (en eten), is heerlijk en geeft energie en vreugde. Gezelligheid grenst heel nauw aan GELUK!

 

Combineer het uiten van je diepste emoties (het luchten en uitstorten van je hart) met het tellen van je zegeningen. Klaag over wat je niet meer kan, en kijk vervolgens naar wat je WEL nog kan en wees daar blij mee en doe daar je voordeel mee!

 

Wees niet star. Wees soepel, buigzaam en flexibel. Pas je aan nieuwe ontwikkelingen en situaties zo snel mogelijk aan. Het hele leven (inclusief de maatschappij, je omgeving, je gezin, je land en jezelf!) is een onveranderlijke rij van veranderingen...

 

Wees creatief in het doorbreken van de sleur, in het jezelf en anderen zoveel mogelijk naar de zin maken! Blijf zoeken naar het mooie, het leuke, het wijze, het grappige! 

 

Zonder idealisme geen nieuwe realiteit, geen verbeteringen!

 

POWER TO THE LOVE!

 

Zoek naar ontspanning en inspiratie, zodat u positief geladen blijft! Dat bevordert uw gezondheid en welzijn!

 

Met genietende groet,

 

Roland Danckaert,

schrijver/ervaringsdeskundige/levenscoach/inspirator.

 

EEN MENS MAG IEDER MOMENT OPNIEUW BEGINNEN, HERSTELLEN, VERBETEREN, SORRY ZEGGEN.

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb