MINDERE GODEN

 

Op aarde hangt de hiërarchie van en onder mensen meestal af van erfrecht, geboorterecht, milieu, status, welvaart, gezondheid, IQ, kracht en van geldingsdrang. Niet van goedheid, reinheid, wijsheid, inzichtrijkheid of van oprechtheid.

 

Op aarde regeren overal en altijd weer de mindere goden, of het nou in het bedrijfsleven is, in de zorg, in de politiek of in de gewone burgermaatschappij. Minder in de zin van: goed, wijs, oprecht, inzichtrijk, altruïstisch, eerlijk, invoelend, bescheiden, moedig, creatief, emotioneel intelligent en spiritueel.

 

De mindere goden staan hoog in de hiërarchie en hoog aangeschreven, hier op aarde waar alles vergankelijk is. Meestal kijken die mindere goden neer op de hogere normen en waarden en op mensen met meer beschaving. Of ze houden zich er niet mee bezig, druk als ze alleen maar zijn met macht, status, geld, luxe, seks en kopen.

 

De mindere goden (over)heersen en passen hun lagere normen en waarden toe op alles en iedereen. Vandaar dat die mindere goden allerlei slechte systemen bedenken en in stand houden.

 

De mindere goden geloven heilig en blind in alleen maar winst, in grootschaligheid, in de economie, in status, in concurrentie, in de vrije markteconomie, in ongebreideld consumentisme, in manipulatie (ook van dieren en van voedsel) en in materialisme.

 

De aarde is een planeet met een lage(re) frequentie. Vandaar dat hier alleen iets kan blijven dat tijdelijk is! 

 

Lager zijn hier de trillingen dan de frequentie van de hogere niveaus die dan ook boven ons zijn, zoals 'in de hemel' waar het onsterfelijke en het niet-stoffelijke (kunnen) leven.

In de hemel telt niet wat je hebt, maar wie je bent en hoe en wat je doet. Niet de tastbare dingen tellen daar, maar alles dat onverslijtbaar is, dat niet-stoffelijk is, zoals je ziel en je ziel bevat al je daden en normen en waarden.

 

In de hemel tellen niet je status, je geld, je gezondheid en je talenten, maar hoe je je als mens hebt ontwikkeld en of en wat je hebt geleerd en of je dat in de praktijk hebt gebracht.

 

Op aarde draait alles om het stoffelijke en om de korte termijn, maar in de hogere frequenties gaat het om hogere normen en waarden, om de lange termijn en om de ontwikkeling van de onsterfelijke ziel.

 

De aarde heeft echter niet alleen de eigen trilling, maar staat ook bloot aan trillingen van een nog lager en van een nog en veel hoger niveau. Sommige mensen worden geraakt door en streven en reiken naar de hogere trillingen, andere mensen voelen zich aangetrokken tot de lagere frequenties (bijvoorbeeld Satanisme, neo-liberalisme, (neo-)nazi's).

 

Ik hou me liever bezig met de hogere normen en waarden, zoals met kunst, schoonheid, goedheid, onbaatzuchtigheid, de natuur en het milieu, eerlijke voeding, kleinschaligheid, wijsheid en empathie.

 

Op aarde hebben de mindere goden dikwijls het meeste succes. Maar het is slechts van korte duur. Zij menen dat ze het hoogste hebben bereikt, maar ze kunnen amper dieper vallen...

 

Op aarde leefden Boeddha en Jezus maar kort. Jezus werd zelfs vermoord. Maar zijn ziel is nooit vermoord. Zijn ziel is onoverwinnelijk...

 

Iedere ziel is onoverwinnelijk. Echter, wie er op aarde een potje van maakte, blijft hangen in lagere frequenties... Wie op aarde groeide en zuivere intenties ontwikkelde, verhuist naar hogere frequenties...

 

Je hebt slimme en domme leerlingen. Maar de slimme leerling die lui is, zal UITEINDELIJK minder beloond worden dan de domme leerling die ijverig is geweest...