NU-therapie

 

Natuurlijk ontstaan veel trauma's, emotionele, fysieke en mentale problemen en gedragsstoornissen in of vanuit de jeugd. Dat is gewoon een feit. Kinderen zijn tamelijk weerloos en als hen dingen overkomen die te erg en ziekmakend zijn, dan kun je hen gerust slachtoffer noemen, hetgeen niet wil zeggen dat ze zich als slachtoffer gedragen.

 

Wie overbelast is - emotioneel, mentaal en/of lichamelijk - krijgt onherroepelijk problemen, vooral als we te maken hebben met een zeer gevoelige en van nature talentvolle en emotioneel intelligente maar dan vaak ook kwetsbare natuur. Lichaam en geest geven dan aan dat er iets scheef zit. Hormonen en receptoren in de hersenen kunnen van slag raken en teveel of te weinig produceren. Om maar een voorbeeld te noemen.

 

Psychologen, psychiaters, huisartsen maar ook reiki-masters en helderziende, heldervoelende, helderhorende en helderwetende mensen zoals magnetiseurs, handlezers, tarotkaartenleggers en mediums kunnen de patiënt/cliënt inzicht geven in zijn of haar gedrag, karakter, problematiek en emotionele 'huishouding'. Vaak zien zij bij ons dingen of krijgen zij dingen door waarvan wij ons niet bewust zijn, omdat we in en bovenop onszelf zitten (van een afstandje heb je meer overzicht en anderen zijn objectiever).

 

Ik heb voor mezelf de NU-therapie ontwikkeld, een therapie die iedereen kan toepassen, bij elkaar of op zichzelf. De NU-therapie gaat ervan uit dat je alleen macht hebt over het NU en dat je dus NU juist moet proberen te handelen en NU je gedrag moet proberen te verbeteren.

 

Hoe ga je NU om met de problemen - ook al ligt de oorzaak in het verleden - die je NU hebt? Wat doe je en wat laat je NU? Wat heb je NU nodig?

 

NU en alleen NU kun je je situatie veraangenamen en je gedrag verbeteren of veranderen. Alleen NU kun je besluiten het anders aan te pakken, de juiste keuzes te maken, goed voor jezelf te zorgen, hulp te zoeken en te aanvaarden, je emoties te uiten, ontspanning te zoeken, te genieten en ander werk te zoeken.

 

We mogen en kunnen gelukkig ieder moment weer opnieuw beginnen, al hebben we zojuist nog zoveel (onbewust en ongewild) niet helemaal goed gedaan.

 

Dat wat je NU doet en laat, heeft effect voor en op de korte en langere termijn. Aan vroeger en aan het verleden kun je niets meer veranderen, en je leeft niet in de toekomst. Je kan nochtans wél invloed uitoefenen op hoe je omgaat met vroeger, met het heden en met de toekomst. Als je NU het goede doet, leg je een goede basis voor morgen! NU oefen je invloed uit op NU en op later!

 

Heel veel problemen ontstaan ook of maken we erger doordat we NU niet het juiste doen. Kijk altijd naar de situatie waarin je je of waarin die ander zich NU bevindt. Kijk naar je/zijn/haar gedrag NU. Breng NU jouw/zijn/haar behoeften in kaart (en probeer er op een goede manier invulling aan te geven).

 

Problemen die vanuit of door vroeger vorm hebben gekregen, daar hebben we NU mee te dealen. Het heeft dan niet zoveel zin om EINDELOOS in vroeger of in het karakter (dat staat vast!) te gaan graven, maar het heeft meer effect om NU te doen wat verlichting zou kunnen geven. Gedrag kun je veranderen, karakter niet. NU kun je veranderen, vroeger niet. De toekomst NU ook nog niet.

 

Dat veranderen van gedrag/gewoonte kan onder andere zijn: vroeger eens van je afzetten of juist van je afschrijven en op emotioneel niveau verwerken, iets leuks doen, jezelf oppakken, creatiever worden, meer ontspanning zoeken, kappen met mensen die je niet waarderen en die je ongelukkig maken. Keuzes maken! Handelen. Het foute laten!

 

Iedereen moet erachter zien te komen waar bij hem of haar de schoen wringt EN wat de oplossing zou kunnen zijn of wat verlichting zou kunnen geven, verbetering zou kunnen brengen. Ieder mens is anders en dus zijn ook iedere situatie en iedere problematiek uniek.

 

De NU-therapie kan iedere therapeut toepassen, maar mensen kunnen er tegelijkertijd zelf mee aan de slag. Therapie houdt niet op in de spreekkamer. Therapie gaat de hele dag door als het ware, een leven lang, tenminste als je onder therapie verstaat: (nog) beter proberen te worden, nog beter leren omgaan met de alledaagse problematiek.

 

Er ontstaan steeds weer nieuwe problemen en zorgen. De therapeut - als we die nodig hebben - kan ons de weg wijzen, maar zodra we buiten zijn of buiten de spreekkamer staan, dan staan we er weer zelf voor. En dan moeten we ook zelf analyseren wat we NU misschien anders moeten doen en hoe we het NU anders moeten aanpakken en waar de problemen vandaan zouden kunnen komen (als je dat weet, is de oplossing nabij: als je bijvoorbeeld beseft dat je teveel binnenvetter bent, dan weet je dat je je dus meer moet uiten).

 

Het leven is vaak niet eenvoudig. Een mens is dikwijls ingewikkeld. Maar we kunnen vooruitgang boeken, op individueel en op collectief niveau. Steeds opnieuw als er zich een dilemma voordoet, moeten we trachten om op creatieve wijze naar verlichting en verbetering te zoeken. Dat kan alleen NU. Niet Morgen, en al zeker niet gisteren. Alleen over het NU hebben we macht, alleen in het NU kunnen we echt iets doen. De rest is verleden tijd of toekomstmuziek...