TOEVAL

 

Sommige mensen, vooral religieuze en spirituele mensen, beweren dat toeval niet bestaat. Alles zou vastliggen en voorbestemd zijn.

 

In groeiende mate ben ik het daarmee volledig oneens. Toeval bestaat toevallig wél en is mijns inziens juist een heel belangrijke factor!

 

Sommige dingen zijn zo frappant, dat we spreken van een wonderlijk toeval. Wij mensen kunnen echter maar moeilijk geloven en aanvaarden dat iets kan kloppen of dat er iets moois kan gebeuren, terwijl er toeval aan ten grondslag ligt. Want wij berekenen en plannen alles het liefst en spijkeren alles dicht.

 

Wonderlijk toeval... Ik geloof daar heilig in. Dat iets zo wonderlijk is, dat het haast geen toeval kan zijn, maar het WEL is!

 

Ik geloof dat vanuit de chaos van het toeval iets goeds of juist iets vreselijks kan ontstaan en kan bestaan. Verbonden aan toeval is wat mij betreft heel sterk oorzaak en gevolg: bij toeval gebeurt er iets, waardoor er een sneeuwbaleffect of een bepaalde ontwikkeling ontstaat.

 

Indien toeval (oorzakelijk) niet bestond, dan zou alles vastliggen. En als iets in dit leven nou niet het geval is, dan is het wel dat alles zou vastliggen en dat alles via een geplande intentie zou geschieden.

 

Juist het toeval houdt alle mogelijkheden open en is de wieg van zeer veel ongelofelijke en onvoorziene ontwikkelingen en gebeurtenissen. De kern van de hele evolutietheorie is juist het toeval (en het anticiperen op het toeval), waarbij het toeval zoals alles dat is de eigenschap heeft om tweezijdig en wonderlijk doch onvolmaakt te zijn (yin en yang).

 

Ik geloof ook niet dat de mens (evenals planetenvorming en andere dieren) het gevolg zijn van uitgewerkte hogere plannetjes en ik geloof niet dat er een Opperwezen is dat zich om ons bekommert en dat ons heeft ontworpen. De wereld is niet geschapen voor de mens, maar de mens is het onvoorziene, toevallige resultaat van een bepaalde ontwikkeling. Inderdaad, wij zijn een toevalstreffer!

 

De mens als soort is het resultaat van een bepaalde samenloop van omstandigheden. Was er ooit geen komeet ingeslagen en zouden de dino's niet zijn uitgestorven, dan had het/ons leven er beslist heel anders uit gezien.

 

Het toeval - hetgeen spontaniteit en improvisatie in zich draagt - is een grote creatieve factor en verklaart wat mij betreft de onvoorspelbaarheid en ondoorgrondelijkheid van het bestaan. Heel veel ontdekkingen en uitvindingen kwamen toevallig tot stand. God, indien hij bestond, zou het wel heel druk hebben om van alle zeven miljard wezens iedere actie voor te bestemmen...

 

Als de zogenaamde God ergens woonde, dan is het in het toeval. In het vaak wonderlijke, verrassende en haast onbegrensde toeval. Het toeval past in de geograniseerde chaos of in de chaotische organisatie van het bestaan, van Het Al. Het toeval laat alles open. Het toeval biedt ruimte.

 

Echter, alles in het leven heeft een tegenpool. Ook het toeval zal dus een tegenpool hebben, naar ik aanneem. Hoe noem je die tegenpool van het toeval? De voorzienigheid? De bestemming? Het Plan? De Wetten?

 

Het doet er ook niet toe. Alles wat wij mensen kunnen en moeten weten, is hoe we ook vandaag weer zo goed en fijn mogelijk doorkomen. Hier en Nu. Dat wij het goede doen en het foute laten, en dat als we fouten maken, we die ronduit toegeven en corrigeren. Een mens mag telkens weer opnieuw beginnen...

 

Mensen mogen van mij beweren en geloven dat toeval niet bestaat. Maar ik ervaar toeval juist steeds meer als een bindende factor. Alles dat leeft, heeft evenwel het vermogen om te anticiperen op al dan niet toevallige ontwikkelingen, een van de grondbeginselen van de evolutie.

 

Kunt u het nog volgen?

 

Probeer het toeval maar eens uit te sluiten. Het zal je nooit lukken. Net zo min als dat er geen ontkomen is aan de wetmatigheden van de natuur en aan de wetmatige structuur van het bestaan. Daarbinnen speelt toeval een cruciale rol. Een van de hoofdrollen zelfs...