ZEGENINGEN

 

Alles draait om het evenwicht tussen de uitersten, om de balans tussen de tegenstellingen.

 

Zoals miljarden mensen voor mij, tijdens mij en na mij heb ik geen gemakkelijk leven (gehad). Ook ik werd en word onderweg beschadigd, ook ik ben gaandeweg geblesseerd geraakt, ziek geworden, vernield, gegeseld, misprezen en gehaat. Er zijn diepe wonden, verse en oude wonden.

 

Ik heb nog steeds moeite met de stompzinnigheid en waanzin van de mensheid en in de maatschappij. Ook persoonlijk lijden en het lijden van hen die mij persoonlijk dierbaar zijn, blijven pijnlijk en soms vreselijk onverteerbaar.

 

En toch ben ik eveneens blij. En dankbaar.

 

Omdat ik mijn helse, onmenselijke en kinderloze jeugd toch maar mooi heb overleefd én heb verwerkt.

 

Omdat ik me ondanks een stress- en paniekstoornis en emotionele, lichamelijke en mentale uitputting staande weet te houden en wat van het leven weet te maken.

 

Omdat ik een volhouder, een doorzetter en een vechtjas ben en me altijd weer opricht, omdat ik telkens weer naar Het Licht toedraai en in het duister altijd weer een sterretje kan maken dat licht geeft.

 

Omdat ik al 45 jaar leef en vader heb mogen worden van twee geweldige mensen in wie ik ontzettend veel vertrouwen heb en die allang bewezen hebben dat ze een hart van goud bezitten en heel veel (aan)kunnen. En omdat ik echtgenoot ben mogen worden van het liefste mens op aarde, van een heuse zielsgenoot en bondgenoot, van een echte vriendin, van een vrouw die de begrippen loyaliteit en vriendschap betekenis geeft. Haar ben ik eeuwig dankbaar.

 

Dankbaar en Blij. 

 

Omdat ik sterker en als een beter en wijzer mens uit de strijd ben gekomen, strijd.

 

Ik heb echt kennisgemaakt met mezelf, mezelf leren doorgronden. Ik ben nog altijd de psychologe dankbaar die me wees op mijn hooggevoelige karakter en ik ben de Amerikaanse psychotherapeute en schrijfster Elaine N. Aron immens dankbaar voor haar boeken over dit onderwerp. Die boeken zijn een ware openbaring voor me geweest en zijn nog altijd een houvast, een persoonlijke karakterschets, een handleiding, schitterende feedback, een feest van herkenning. Door die boeken weet ik wie ik ben, waarom ik doe zoals ik doe. Door die boeken begrijp ik eindelijk mezelf!

 

Ik ben blij en dankbaar dat ik de Universele Waarheid heb leren kennen en leugen van waarheid heb leren onderscheiden, en dat ik de conditionering heb weggeblazen.

 

Ik ben blij en dankbaar dat ik heb leren ontspannen en heb leren genieten, maar ook dat ik de natuurwetten en levenswetten heb leren doorgronden, het gevoel heb dichterbij de waarheid en daarbij dichtbij De Bron én bij mezelf te staan, alsmede dichterbij Liefde. Ik ben dankbaar en blij dat ik schoonheid kan herkennen, dat ik nog steeds kan bewonderen en me kan verwonderen. Een opgaande of ondergaande zon is voor mij altijd weer een feest.

 

Ja, ik kan met trots zeggen dat ik me positief heb ontwikkeld en ontwikkel. Vele persoonlijke trauma's en problemen heb ik overwonnen en in de plaats daarvoor heb ik zelfrespect ontwikkeld, alsmede eigenwaarde, naastenliefde, begrip voor mezelf en mededogen voor anderen.

 

Ik heb geleerd meer bij en in het moment te leven, zonder al teveel zorgen voor morgen. Ik heb geleerd naar mijn intuïtie te luisteren en gevoel en verstand te verbinden, te combineren. Ik leer mijn grenzen te herkennen en te erkennen, op te zoeken, aan te geven en te stellen.

 

Ik heb geleerd dat niet alles wat je hoort, denkt en voelt per se waar is en ik heb geleerd dat het leven vaak heel anders loopt en dat de mensen en dingen dikwijls heel anders zijn dan je verwacht.

 

Ik heb me leren verbinden met mezelf, met de medemens en met De Kosmos. Ik heb kennisgemaakt met de wetten van de energie, van energiebeheer, energie-opwekking, energie-uitwisseling en energiebehoud. Alles is energie, stoffelijke en etherische energie.

 

Vanzelfsprekend ben ik vooral heel blij met en dankbaar voor de liefde voor en van mijn lieve vrouw en onze twee kinderen, maar ook van en voor mijn lieve, hechte familie en voor en van enkele mensen die ik ken en zeer waardeer.

 

Juist door al mijn angsten ben ik me bewust geworden van de moed die ik ook in overvloed heb.

 

Met mijn dagelijkse leven ben ik in toenemende mate tevreden. Ik vind het heerlijk om met webloggen, deze website en met Facebook bezig te zijn. Ik geniet van diepgaande en van losse sociale contacten, soms alleen via Facebook. Ik vind het zalig om inzichtrijke en mooie boeken te lezen, en naar mooie, wijze, informatieve en leerzame tv-programma's te kijken die mijn kennis maar vooral mijn wijsheid en waarheid (inzichten) verruimen.

 

Ik geniet van kunst en muziek en ben dankbaar en blij dat ik kennis heb genomen van het werk van bijvoorbeeld John Lennon en van Vincent van Gogh, grote inspiratiebronnen voor me. Ik voel me verwant met grote filosofen zoals Socrates, Rousseau, Descartes en Voltaire.

 

Ik heb ontdekt dat er wel degelijk een Universele Waarheid is,  juist omdat andere mensen die eveneens veel hebben meegemaakt en die ook een antenne hebben voor de waarheden en antwoorden (die vaak in het diepste dal zijn te vinden, maar die zich tevens kunnen openbaren via inspiratie en topervaringen) allemaal tot dezelfde inzichten komen. Veel van die inzichten vind je terug in alle spirituele, religieuze en filosofische stromingen.

 

Geluk heb ik ervaren en ervaar ik als ik koffiebonen ruik, als ik voetbal, fiets, wandel of tennis, als ik in de natuur ben, als ik in een mooie stad ben, als ik onderweg ben of thuis op de bank zit te kijken naar de kaarsenvlammen of naar de schaduwen op de muur. Gelukkig ben ik als ik schrijf, als ik poes aai, als ik wijsheid, schoonheid of humor herken, als ik merk dat er mensen zijn die net zoveel geven om mij als ik om hen. Vriendschap, respect en loyaliteit. Genieten kan ik ook van een lekkere flirt, van een voetbalpraatprogramma, van een kopje thee met melk en suiker, van een dagje sauna of van een lekkere massage, en ja, ook van seks en van erotiek.

 

Makkelijk heb ik het niet en er zijn momenten dat ik diepongelukkig ben (wie niet?) en deze wereld is niet mijn wereld, maar ik ben toch dankbaar en blij dat ik me goed heb ontwikkeld, vorderingen heb gemaakt, het ergste heb overwonnen en heb overleefd. Dat ik heb gegeven en heb mogen ontvangen.

 

En je weet het nooit, maar ik hoop nog heel lang met dit lichaam en als persoon zo door te mogen gaan, aan de zijde van mijn wederhelft en van mijn kinderen en hopelijk ooit van kleinkinderen.

 

Nogmaals, in toenemende mate ben ik content met wie ik ben, wat ik doe en hoe mijn dagen eruit zien. De levenslessen zijn dikwijls bikkelhard en zijn soms gewoon hartstikke bot, onrechtvaardig en mensonwaardig, maar ik heb geleerd en ben gegroeid, soms juist dankzij die keiharde onrechtvaardigheid. En nog belangrijker: ik ontvang, en ik inspireer en motiveer, ik laat bloeien, ik laat lachen en ik kan ontroeren. Andere mensen hebben iets aan me. Daar leef je toch voor?!

 

In mij is er sprake van steeds meer innerlijke vrede. Het is een fijn gevoel om te weten, te merken dat je vooruit gaat in de slipstream van anderen en met in mijn slipstream andere mensen. Ook in mijn schrijfcapaciteiten zit nog volop rek, alsmede in mijn inzichten, geluksgevoelens en het vermogen tot vergeven en begrijpen (analyseren op intellectueel en emotioneel intelligent niveau).

 

Mijn leven is moeilijk en lang niet altijd zo verlopen als ik had gehoopt en zoals ik het graag zou zien als ik zelf alles kon bepalen, veranderen, verbeteren en kiezen, maar als mens heb ik in elk geval het gevoel dat ik al redelijk ben geslaagd (al blijf je leren en nieuwe levensexamens afleggen) en dat mijn dagen aan kwaliteit winnen, dat ik het leven ondanks de gedeeltelijke afschuwelijkheid steeds leuker ga vinden en mijn dagen steeds leuker kan inrichten, en vooral op mijn manier.

 

Daarbij mijn naasten stimulerend. Hun geluk is het belangrijkste. Hun geluk is mijn grootste motivatie (om zelf gelukkig te zijn, want geluk is aanstekelijk en mijn geluk kan hen gelukkiger helpen zijn).

 

Vanzelfsprekend zou ik het alleen nooit kunnen, zou ik in mijn eentje nooit slagen, het niet tot de examens halen. Ik ben blij met de wijsheid, schoonheid, humor, steun, liefde, hulp en inspiratie van andere mensen, mensen in mijn nabije omgeving en mensen die bijvoorbeeld iets zeggen op tv, die kunst maken of die gewoon vriendelijk tegen me doen.

 

Er zijn heel veel lage, gemene, slechte mensen, maar ik hou me vast aan al die lieve, inspirerende mensen die mijn pad kruisen en hebben gekruist.

 

Mijn vrouw ben ik eeuwig dankbaar. Mijn kinderen ook. MIjn moeder en zussen evenzeer. Maar ook de paranormale genezer die me zoveel waardevolle inzichten heeft gegeven, die mijn zoontje genas en die mij heeft geholpen. Ik ben de mensen dankbaar die het in mij als journalist of als schrijver/weblogger zien/zagen zitten en die me kansen maar ook respect en bewondering gegeven hebben. Laat ik vooral VIVRE oftewel J.I.D. niet vergeten te vermelden. Zij weet wie zij is en wat ze voor me heeft gedaan.

 

Ik ben ook vooral de stilte en de rust dankbaar. Iedere keer als ik even ga liggen of ga zitten niksen en maar wat naar de schaduwen op de muren staar of wezenloos naar buiten kijk, geven de rust en stilte me nieuwe energie en inspiratie, nieuwe inzichten.

 

Ja, ik ben trots op hoe ik me als mens staande hou en hoe ik me heb ontwikkeld, wie en wat ik ben geworden, hoe ik doe en ben. Ik ben bevriend geraakt met mijzelf en dat is een hele waardevolle vriendschap, vooral als je, zoals ondergetekende, heel lang heel erg hebt geleden aan en onder een zwaar minderwaardigheidscomplex, aan remmingen, aan schaamte, aan dodelijke verlegenheid, aan verstoppertje spelen en aan zelfhaat zowaar.

 

Thans heb ik in alle bescheidenheid (ik ken mijn tekortkomingen en ik vergelijk me met niemand) bewondering voor mezelf. Ik heb vriendschap gesloten met wie ik ben, met waar ik voor sta en met wat ik kan en met wat ik NIET kan. Ik merk dat de mensen voor wie ik bewondering heb, dat ik op die mensen lijk en dat die mensen allemaal bekend staan als wijs, empathisch, idealistisch, artistiek, creatief, origineel, eigenzinnig en diepzinnig.

 

Heel veel hinderlagen heb ik overleefd en heel veel hindernissen heb ik genomen. En ik ben verder gekomen dan ik ooit had durven dromen.

 

Gaandeweg heb ik ZELFVERTROUWEN en ZELFLIEFDE opgebouwd. Het is nu prettig wonen in mijn lichaam en geest. Ik ben bevriend geraakt met mijzelf en ik geloof in mij!

 

Daarmee ben ik heel blij en daarvoor ben ik OPRECHT heel erg dankbaar. Dat besef maakt me gelukkig. Het is me gelukt dankzij mezelf en dankzij heel veel andere mensen en verschijnselen. Het is me gelukt ondanks trauma's die me bezochten, alsmede ondanks ziekten, stress, waanzin, stompzinnigheid, tegenwerking, vijandigheid, agressie, onverschilligheid, egoïsme en onrechtvaardigheid.

 

Ik kan mezelf recht in de ogen kijken en ik weet zeker dat als er een hemel is, dat die hemelpoort opengaat voor mij. En dat menigeen die zich hier winnaar waant, die macht, geld en invloed had, die over anderen besliste en die meent geweldig te zijn, straks voor een gesloten hemeldeur staat.

 

Wie het laatst lacht....

 

En ja, daar zitten ook werkgevers, docenten, politici, agenten, artsen, familieleden en UWV-medewerkers bij... Kom na een volgend leven nog maar eens terug, jongens! Hopelijk heb je het dan wat menselijker aangepakt...

 

Maar ik vergeef, want ik heb begrip.

 

Daarom wens ik jullie veel succes en geluk toe om volgende keer wel als (mede)mens te slagen... De hemelkoffie staat eeuwig klaar :-)!

 

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb