ZO ZIT HET (3)!

 

Aangezien alles een functie heeft en er in de natuur 'systemen' en wetmatigheden zijn, moet je concluderen dat er wel degelijk sprake lijkt te zijn van een CONCEPT. En een concept lijkt alleen tot stand te kunnen komen via een Plan en/of via Intelligentie. Meer dan via gevoel en liefde. Immers, het leven en de natuur zijn ook heel erg wreed en meedogenloos. Ook meedogenloosheid en wreedheid (slim slecht) maken deel uit van het concept.

 

Misschien is het leven op aarde een micro-afspiegeling van het grote kosmische karakter, van de immense kosmische structuur. Is alles wat hier is - goed en slecht - in veel grotere en hogere mate boven en rondom ons. Misschien is deze planeet een kindje van het Oer-Universum en heeft deze planeet alle genen die Het Al in meerdere mate heeft, alsmede een eigen DNA, een eigen code.

 

Dus: wellicht is er een Oerbron waaruit alle leven voortspruit. Maar dat leven is volgens mij onderhevig aan de natuurwetten zoals ze nou eenmaal zijn, aan destructieve en constructieve krachten en aan functionaliteit, niet aan bekommernis om het individu en niet gerelateerd aan een diepere betekenis. Met andere woorden: die oerbron is geen bron vol liefde en bekommernis om het individu. Die oerbron is vooral intelligent en tweekoppig: goed en slecht, licht en donker, hard en zacht, etcetera.

 

Echter, hoe en wat, daar kunnen we met ons verstand helaas of gelukkig niet bij. Ik denk dat we God hebben verzonnen, evenals reïncarnatie. Maar ik kan er ook naast zitten. Ik heb sterk het gevoel dat het geheim des levens geheel anders is dan wij mensen kunnen bedenken of vermoeden.

 

Maar hoe zit het dan?

 

Misschien is de natuur van nature nou eenmaal zoals ze is, beschikkende over agressie, tegengestelde polen, intelligentie, constructie, destructie.

 

Misschien is natuur de natuurlijke staat van zijn en er dus (natuurlijk) altijd al geweest.

 

WE WETEN HET NIET!

 

Hoe meer je over de natuur gaat nadenken en hoe meer je over de natuur en dus over het leven te weten komt, hoe meer je erachter komt hoe ondoorgrondelijk het is.

 

Dat wij mensen de raadselen des levens willen oplossen, is menselijk, maar we mogen en moeten deze vragen laten rusten. Misschien wordt het de mensheid ooit nog eens allemaal duidelijk (gemaakt). Misschien blijkt dan dat we er teveel achter hebben gezocht, dat de waarheid ontluisterend of verbazingwekkend eenvoudig en simpel is of dat we toch een eind in de goede richting zaten.

 

Al wat we moeten weten, is dat we goed voor onszelf, elkaar en onze planeet (en het universum) dienen te zorgen.

 

Helaas doen we dat in hoofdlijnen - op het micro- en het macroniveau van de politiek, de samenleving en de economie - niet. Integendeel. Het gevolg van: te weinig collectieve en individuele bewustwording/inzichten/waarheidsvinding (een te laag niveau van bewustwording en ontwikkeling), een individueel en collectief gebrek aan geweten, aan empathie en aan goede intenties (ook weer een te laag niveau), alsmede aan gezond verstand en emotionele intelligentie en een individueel en collectief overschot aan egocentrisme en ego├»sme.

 

Het is niet vreemd dat echte helden, echte wijze en goede leiders zo zeldzaam zijn. Het niveau van hart (liefde), geweten (de juiste prioriteiten en intenties), intelligentie (gezond verstand) en gevoeligheid (empathie) is bij de meeste mensen schrikbarend laag, en bij groepen mensen vaak nog lager.

 

Richt je evenwel op het fijne, het goede, het lekkere, het wijze, de waarheid, het grappige en het mooie.

 

SUCCES MET (OVER)LEVEN!